Espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge representen una organització que emfatitza el joc, la investigació i les relacions entre nens i nenes de diverses edats. Ells mateixos es converteixen en els constructors del seu propi procés d’aprenentatge i en els descobridors de les seves pròpies estratègies per trobar solucions diverses a múltiples reptes i situacions. El mestre es presenta com a observador i guia que acompanya cada procés.

Bases psicopedagògiques:

  • Processos d’aprenentatge propis i singulars.
  • Benestar emocional.
  • L’aprenentatge a partir de l’experiència.
  • Curiositat: indagació i recerca.
  • Pedagogia de l’escolta.
  • Representació i comunicació a partir de diferents llenguatges.
  • Espais per a l’autonomia, el pensament crític, la responsabilitat i la perseverança.
  • Sòcio-constructivisme: l’aprenentatge és un procés biològic i social.
  • Aprenentatge competencial: transferibles (que es puguin utilitzar en contextos diferents), significatius (permanents), productius (basats en els processos i no únicament en els resultats) i funcionals (vinculats a la vida quotidiana).
  • Reconstrucció compartida del coneixement: preguntar, discutir, parlar, produir.

En el cicle de petits el joc mereix tot el respecte i protecció. És l’activitat per naturalesa dels nens i les nenes, una acció interessant i necessària per al seu desenvolupament personal, corporal, emocional, relacional… A mitjans i a grans s’assegura una organització i contextos d’aprenentatge diversos que permetin desenvolupar la iniciativa dels nens i les nenes, la seva capacitat d’autonomia, l’esperit crític, la creativitat, la reflexió i el gust per aprendre.