Drama (teatre en anglès)

L’experiència porta a conèixer tècniques pròpies del teatre com el joc simbòlic, la dramatització, l’expressió corporal, la lectura en veu alta, la recitació, la improvisació i la representació. L’objectiu prioritari és millorar la competència lingüística en anglès amb una dosi de creativitat, expressió, consciència del propi jo i descoberta de l’altre.