Estratègia i construcció

Jugar a jocs com els escacs, el Kuboro©, el Kappla©, amb tàngrams, geoplans, organicubs© o el Polidron©, és una manera de posar en pràctica les pròpies destreses, coneixement matemàtic i orientació espacial entre altres.