Remenar l’olla

És una espai que acosta als nens i a les nenes a la història de la cuina i dels aliments. Mitjançant l’elaboració de receptes, es treballen diversos continguts com ara les proporcions, els canvis físics, la geometria…