El món que habitem

A l’espai  El món que habitem  els nens i nenes es troben amb diferents propostes:

  • El món que ens envolta. El món físic i els fenòmens naturals. La natura i la seva conservació.
  • Persones, cultures i societats. Les persones que habitem aquest món, amb totes les semblances i diferències.  Cultures, llengües, costums, danses, gastronomia, música, activitats… Com ens comuniquen, desplacem, com vivim… Les normes bàsiques de convivència i la resolució dels conflictes.
  • Canvis i continuïtats en el temps. Mesurar el temps des de la unitat més petita a la més  gran (segons, minuts, quarts, hores, dies, setmanes, mesos, estacions, anys, segles, mil·lennis…) i els instruments que fem servir (rellotge, calendari…). Els canvis, els invents  i descobriments que han fet evolucionar la nostra història. Tots tenim un passat.