Fem ciència

Els nens i les nenes es troben amb diverses propostes sobre l’aigua, l’aire, la llum i l’electricitat, màquines simples i essers vius. Serveixen de guia per realitzar observacions i experimentacions que ajudin als alumnes a comprovar o deduir aspectes científics del nostre entorn. Les propostes treballen diverses competències de l’àrea de medi natural.