Let’s play

Aquest espai busca millorar diferents aspectes de la llengua anglesa, tant orals com escrites, mitjançant diferents aplicacions, jocs digitals, contes i cançons.

L’ús de les “tablets” ens permet treballar al mateix temps la competència digital on els alumnes guanyaran destresa en l’ús de diferents aplicacions digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; als hàbits i identitat digital.