Matiquem

L’espai Matiquem està concebut com a lloc d’investigació i descoberta matemàtica i de coneixement de diverses formes de resolució de problemes a partir de la manipulació de materials quotidians o més específics dins aquest àmbit. Així doncs, a partir de les necessitats o les inquietuds de cada alumne o grup, es desenvolupen propostes que poden partir de mesurar, de repartir, de transformar, de construir, de fer hipòtesis,… que els condueixen al pensament matemàtic, a les interconnexions que hi ha entre els diferents continguts i al reconeixement de les matemàtiques.