Espai Cirerer

En aquest espai es potencia l’interès natural i intuïtiu dels nens per les matemàtiques per a quèdesenvolupin les idees que tenen a través de l’acció: observar, comptar, raonar, repartir, afegir, treure, agrupar, inventar regularitats; manipular, explorar, intuir, provar i construir posant en joc equilibri, posició, alçada, volum i forma; reconèixer, inventar, crear i representar.