Espai de la comunicació

L’espai de comunicació és un espai on l’infant pot fer ús tant del llenguatge verbal, escrit com corporal, per tal de comunicar-se i expressar-se lliurement.