Espai de les construccions

Espai on hi ha diferents zones amb propostes on les construccions prenen el màxim protagonisme. L’espai es divideix en tres grans blocs: elements de construccions, joc simbòlic de petit format (ciutat, hàbitat del bosc, la caseta de fusta), mitjans de transport, jocs de taula, espai de conversa, espai de dibuix, espai de joc simbòlic de gran format (Hospital)…