Espai exterior

El pati és un espai d’aprenentatge natural, de joc en llibertat, d’autonomia, estructurat i atractiu. Els materials de joc són oberts, naturals que permeten la creativitat, el joc simbòlic i la relació.