Espai psicomotriu

A través joc i dels materials que hi ha a la sala, els nens i les nenes desenvolupen les seves habilitats motrius, comunicatives, afectives i relacionals. S’ofereixen diversos materials que els permeten experimentar i evolucionar en el seu procés maduratiu.