Criteris d’avaluació

El currículum és el conjunt de documents que orienten la planificació de tota l’activat docent. Entre ells volem destacar el de “criteris d’avaluació” que queden establerts pel conjunt de l’etapa a l’educació infantil, i per a cada àrea i cicle a l’educació primària.

Els criteris d’avaluació són prescriptius, i s’han de tenir presents per avaluar el nivell d’assoliment dels continguts en acabar cada cicle o etapa: a P5, 2n, 4t i 6è.

Per a la programació de les activitats didàctiques seguim el referent curricular de les capacitats a l’educació infantil i les competències bàsiques a l’educació primària. Realitzem aquest treball de forma contextualitzada en cadascun dels projectes, recerques, estudis… que emprenem a les aules. No partim d’ activitats prèviament estructurades per a treballar aquest o aquell contingut, sinó que promovem processos de treball que en el seu camí, ofereixen als alumnes l’oportunitat d’anar construïnt tots aquells coneixements i estratègies que els permetran desenvolupar les seves capacitats, i els faran competents per a resoldre situacions, emprendre iniciatives, i sobretot per a continuar aprenent.

Posem en coneixement de les famílies aquest document de referència perquè  permet visualitzar què fem a l’escola. Podeu reconèixer tot aquest treball en allò que poden explicar els vostres fills i filles al arribar de l’escola, això sí, si els feu la pregunta adequada i us doneu el temps per a la conversa.

2016-Criteris-Avaluació-Petits.pdf

2016-Criteris-Avaluació-1r-2n.pdf

2016-Criteris-Avaluació-3r-4t.pdf

2016-Criteris-Avaluació-5è-6è.pdf