Normativa d’Organització i Funcionament de Centre

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), determina una estructura organitzativa coherent amb els objectius i criteris del nostre projecte educatiu. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, educar els infants perquè esdevinguin persones cíviques, actives i creatives en la societat actual i futura. Valors com la responsabilitat, el respecte, la col·laboracio i la llibertat -compartits i viscuts per tota la comunitat educativa, i que desitgem per presideixin sempre el nostre dia a dia- inspiren aquesta normativa.

Estructura organitzativa interna (organigrama de centre)