Projecte de Ciències

El projecte de ciències està molt relacionat amb el Projecte Escola Verda. Considera els següents aspectes:

 • La necessitat que mostren els nens i les nenes en experimentar i manipular amb materials diversos per construir el coneixement.
 • El treball a partir de la reflexió, la investigació i l’anàlisi per arribar a elaborar conclusions amb significat.Els processos de recerca i la utilització de diverses fonts d’informació.
 • L’elaboració de bones preguntes sobre fets i fenòmens de l’entorn per adquirir major comprensió i avançar en una actitud crítica i responsable en la relació amb el medi.
 • Ús del mètode científic.
 • El pas a l’abstracció com a forma d’expressió d’un procés d’aprenentatge fet.

Els projectes de treball i els processos d’aprenentatge que se’n derivin, neixen de la pròpia vida del grup. És una manera d’aprendre que prioritza l’acció i la relació com la base per a l’aprenentatge. De vegades sorgeixen d’un esdeveniment que succeeix en el nostre entorn o per una pregunta interessant o un element que aporta algú al grup… Altres és a proposta de l’equip de mestres, com per exemple el nom de les aules que totes elles tenen a veure amb un element del nostre entorn més immediat:

 • A les aules de petits els noms de les aules són els noms dels arbres del pati, la pomera i el cirerer (P3), el mandariner i el magraner (P4), l’ametller i l’olivera (P5).
 • A mitjans els noms tenen relació amb elements del barri: a primer El gegant de l’Havana i els gegants de Sant Simó, a segon la riera de Sant Simó i el Passeig del Callao i a tercer Les Cinc Sènies i l’Havana.

A més a més del nom de les aules, el programa del projecte de ciències el formen:

 • Els tallers de ciència i matemàtica:
  • Numeració i càlcul, geometria, mesura, relacions i canvi i estadística i atzar.
  • Els treballs d’investigació que poden ser a proposta dels nois i noies en base als propis interessos i a partir de les caixes d’investigació, el seguiment d’hortalisses i plantes (hort de l’escola) i l’estudi del cicle vital d’un animal.
 • El programa de fruita a l’escola.
 • L’estadística de temperatura i temps atmosfèric diari.
 • La participació en la setmana de la ciència.
 • Les sortides al bosc, pel barri i la ciutat.
 • La concreció del projecte de ciències, forma part de la documentació del Projecte Curricular de Centre.

El volum

Les estones de joc lliure són moments en què els infants desenvolupen la seva capacitat d’imaginació i creativitat. Però a banda d’això, el joc permet també treballar per exemple conceptes matemàtics. Una petita mostra d’això és com a partir de la manipulació de diferents tipus de materials, són capaços i capaces d’iniciar-se en el concepte de volum i jugar amb les seves propietats: equilibris, formes, pes… per tal d’aconseguir l’estabilitat d’aquella construcció. I no només això, cal que hi dediquin molta atenció i concentració al que estan fent.

Clica la imatge per veure l’àlbum de fotografies