Projecte agrupaments verticals

Aquest curs hem donat una passa més en el nostre projecte pedagògic: adoptem una nova metodologia, els espais d’aprenentatge, que és present en moltes altres escoles del nostre país, amb un compromís ferm a favor de l’aprenentatge entre iguals, l’aprenentatge a través de l’experiència i l’aprenentatge amb sentit. Aquesta dinàmica té en compte l’agrupament vertical dels nens i les nenes, és a dir, agrupaments d’alumnes de tres edats barrejades d’un mateix cicle.

L’objectiu a llarg termini és la creació de grups verticals de referència, és a dir grups de nens i nenes de tres edats diferents que conviuen i aprenen en una mateixa aula. La creació dels espais d’aprenentatge és un pas intermig que cobrarà sentit, sobretot, quan els grups de referència siguin agrupaments verticals. La projecció és que el curs 2017-2018, els grups del cicle de petits s’organitzin d’aquesta manera.

Som conscients que apostar per una escola organitzada verticalment significa fer un pas valent, ja que representa un canvi i un procés d’aprenentatge i maduresa per part de l’equip de mestres. 

Els avantatges dels agrupaments verticals són:

  • El principi d’inclusió és inherent. Els nens i les nenes conviuen en un grup divers i desigual. La diferència forma part de la normalitat.
  • La verticalitat dels agrupaments permet millorar la relació i el sentit de responsabilitat entre els nens i les nenes.
  • Els nens i les nenes més grans assumeixen un rol de col·laboració amb la tasca que porten a terme els mestres. Interioritzen unes normes que ajudaran en la cohesió del propi grup.
  • L’estructura de l’agrupament vertical aporta un sentiment de seguretat als seus integrants: tothom té una funció a dins del grup.
  • L’ajut és present i és un fet natural. Qui ajuda posa les seves habilitats al servei de l’altre, augmenta l’autoestima i la confiança en si mateix, sent alegria per l’èxit de l’altre… Aquest efecte multiplica el comportament cívic, l’esperit crític i l’acceptació de la diferència.
  • És un model que afavoreix l’aprenentatge i beneficia els hàbits de convivència.
  • Els treballs i les assemblees d’aula es basen en els principis de la col·laboració i la cooperació. Tothom participa en els processos i cadascú interactua segons les pròpies capacitats i competències.
  • La pedagogia per projectes és essencial en aquest tipus d’agrupaments. Els projectes poden ser triats pel mateix grup, proposats o no pel mestre…
  • L’important és transmetre la capacitat de ser feliços, més enllà dels continguts.