Projecte Padrins i fillols

Considerant que l’aprenentatge es dóna en interacció amb les altres persones i per donar continuïtat a la dinàmica que vam crear el curs 2011-2012 per facilitar la integració dels nens i les nenes de l’escola Menéndez y Pelayo, al llarg del curs, els nens i les nenes tenen l’oportunitat de relacionar-se amb altres companys i companyes de l’escola, més grans o més petits que ells. És el que anomenem “padrins i fillols”:

  • Els nens i les nenes de P3 són fillols dels nens i les nenes de segon.
  • Els nens i les nenes de P4 són fillols dels nens i les nenes de tercer.
  • Els nens i les nenes de P5 són fillols dels nens i les nenes de quart.
  • Els nens i les nenes de primer són fillols dels nens i les nenes de cinquè.
  • I els nens i les nenes de segon són, a més a més, fillols de sisè.El moment de coneixença comença entre P3 i 2n.

És aquest un moment realment sensible perquè s’estableixen les bases d’un bon vincle. Per aquest motiu es fa del tot necessària la participació dels nens i les nenes en el procés per aprendre a gestionar sentiments i emocions, l’acceptació i la valoració de la diferència, la descoberta de les peculiaritats de l’altre, reflexionar sobre el sentit de l’ajuda en base a les pròpies competències i habilitats…

Al llarg del curs uns i altres comparteixen diverses experiències com el passeig musical que fem el dia de la música (on participen pares i mares músics en diferents agrupaments), la cantada de nadales, la narració de contes per Sant Jordi, estones de joc al pati… Es tracta de donar-los l’oportunitat per construir vincles entre petits i grans i enfortir el sentiment de pertinença a una comunitat més gran.

La concreció del projecte de padrins i fillols, forma part de la documentació del Projecte Curricular de Centre.