Projecte Identitat i Família

“Les persones som la principal riquesa que té una escola. La col·laboració entre famílies i mestres és un deure del professorat i un dret dels pares i les mares”.

Partim d’aquestes dues afirmacions per explicar els principis que defineixen la relació entre mestres i famílies. Una relació que es constitueix en convivència i dóna unitat al valor d’educar:

  • Des del treball conjunt i coordinat enunciat en aquest projecte educatiu i desenvolupat en les normes d’organització i funcionament de l’escola.
  • Des de la responsabilitat diferenciada entre la tasca dels pares i les mares i la nostra com a educadors i educadores dins del marc de l’escola
  • Des d’una convivència basada en l’empatia, l’assertivitat, el respecte i la confiança que promogui un entorn de seguretat emocional i afectiu per als nens i nenes.

En aquest context de participació de les famílies a l’escola, neix un dels principals projectes en la vida dels grups: el projecte de famílies. Es tracta de donar la veu a les famílies a partir de diverses propostes diferenciades segons cada grup d’edat. La concreció de cadascuna d’elles queda especificada en els documents que formen part del projecte curricular del centre.