CreArt

“La competència artística i cultural és el complement necessari de la competència comunicativa. La competència artística suposa conèixer, comprendre, apreciar i  valorar les diferents manifestacions artístiques i culturals. La comunicació afavoreix la construcció del coneixement i el pensament. Aprendre a: Pensar i comunicar. Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Descobrir i tenir iniciativa. Conviure i habitar el món.”